Tocyn Diwrnod Cadw — Castell Cas-gwent

Lleoliad Castell Cas-gwent

Mae tocynnau diwrnod yn ddilys am 6 mis o’r dyddiad prynu. Nid oes modd eu had-dalu.

 

Edrychwch ar wefan Cadw am amseroedd agor a digwyddiadau. Gallwch hefyd edrych ar ein cyfrifon cymdeithasol cyn teithio er mwyn gwneud yn siwr nad yw’r safle ar gau yn annisgwyl.

 

Aelodau Cadw – cofiwch ddod â’ch cerdyn aelodaeth dilys gyda chi er mwyn gallu mwynhau mynediad am ddim.

 

Gwybodaeth Ychwanegol

*Tocyn Teulu - 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn.

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Mynediad am ddim i ymwelwyr anabl a'u cymdeithion.

Tocyn Diwrnod Oedolyn
£7.30
Tocyn Diwrnod Teulu*
£21.20
Tocyn Diwrnod Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£4.40
Tocyn Diwrnod Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.80
Mae eich data mewn dwylo diogel

Bydd y wybodaeth bersonol yr ydym yn ei gasglu yn cael ei brosesu i weinyddu eich cytundeb aelodaeth. Ni fydd Cadw yn ei ddefnyddio at unrhyw bwrpas arall. Bydd eich data yn cael ei gadw am hyd eich aelodaeth ac am 12 mis wedi iddo ddod i ben.