Dewch yn ôl dro ar ôl tro i fwynhau rhai o drysorau hanesyddol gorau Cymru

Ymunwch â’r nifer cynyddol o aelodau Cadw sy'n mwynhau ymweliadau diderfyn, rhad ac am ddim i dros 100 o gestyll, abatai, caerau a siambrau claddu. Fel aelod o Cadw byddwch hefyd yn ein helpu ni i ddiogelu ein treftadaeth ar gyfer y dyfodol.

icon
Dewch yn ôl dro ar ôl tro i Fwynhau fel Teulu
Mae eich data mewn dwylo diogel

Bydd y wybodaeth bersonol yr ydym yn ei gasglu yn cael ei brosesu i weinyddu eich cytundeb aelodaeth. Ni fydd Cadw yn ei ddefnyddio at unrhyw bwrpas arall. Bydd eich data yn cael ei gadw am hyd eich aelodaeth ac am 12 mis wedi iddo ddod i ben.