Skip to main content

Mynediad diderfyn i hanes Cymru

Dewiswch eich math o aelodaeth a chychwyn ar eich antur

  • 10% oddi ar siopau Cadw 
  • 50% oddi ar bris mynediad i safleoedd Treftadaeth Lloegr a’r Alban Hanesyddol
  • Mynediad AM DDIM i English Heritage a Historic Scotland wrth adnewyddu
  • Mynediad AM DDIM i eiddo Manx National Heritage 
  • Pecyn Aelodaeth AM DDIM yn cynnwys sticer car a map lliw llawn
null

Dewch yn ôl dro ar ôl tro i fwynhau rhai o drysorau hanesyddol gorau Cymru

Ymunwch â’r nifer cynyddol o aelodau Cadw sy'n mwynhau ymweliadau diderfyn, rhad ac am ddim i dros 130 o gestyll, abatai, caerau a siambrau claddu.

Fel aelod o Cadw byddwch hefyd yn ein helpu ni i ddiogelu ein treftadaeth ar gyfer y dyfodol.

Faint a fynnid o ymweliadau â gorffennol Cymru

Ymunwch â Cadw am gyn lleied â £2.00 y mis a chael faint a fynnid o ymweliadau â thros 130 o safleoedd hanesyddol

Mwynhewch holl fanteision bod yn aelod o Cadw

  • 10% oddi ar siopau Cadw 
  • 50% oddi ar bris mynediad i safleoedd Treftadaeth Lloegr a’r Alban Hanesyddol
  • Mynediad AM DDIM i English Heritage a Historic Scotland wrth adnewyddu
  • Mynediad AM DDIM i eiddo Manx National Heritage 
  • Pecyn Aelodaeth AM DDIM yn cynnwys sticer car a map lliw llawn