Skip to main content
Manylion Y Prif Gyfrif
Cadarnhau

Enw

Cyfeiriad
Dewisol
Dewisol
Dewisol

Manylion Cyswllt
Dewisol

Bydd y wybodaeth bersonol yr ydym yn ei gasglu yn cael ei brosesu i weinyddu eich cytundeb aelodaeth. Ni fydd Cadw yn ei ddefnyddio at unrhyw bwrpas arall. Bydd eich data yn cael ei gadw am hyd eich aelodaeth ac am 12 mis wedi iddo ddod i ben. Er mwyn gweld y termau ac amodau a’r polisi preifatrwydd ewch i: cadw.gov.wales/aelodaeth.

Bydd gohebiaeth atoch, gan gynnwys tocynnau, yn cael ei anfon yn yr iaith y dewisoch wrth ichi gofrestru gyda Cadw. I wirio neu newid eich manylion, gan gynnwys eich dewis iaith, ewch i FyCadw i fewngofnodi.