Skip to main content
29 Ionawr 2022

Gwaith Haearn Blaenafon Groto Siôn Corn

Amser

11am–3.30pm

Lleoliad

Gwaith Haearn Blaenafon

Digwyddiad â thocyn yn unig – 4 & 5 – 11 & 12 – 18 & 19 Rhagfyr

Dewch i weld Siôn Corn yn ein groto yn y Gwaith Haearn y Nadolig hwn – cyfle heb ei ail i greu atgofion unigryw gyda’r teulu cyfan.

Mae yna Llwybr Nadolig hefyd!

Sesiynau Cymraeg a Saesneg ar gael. 

Sesiynau Cymraeg ar 4 & 5 Rhagfyr.

Sesiynau Saesneg ar 11 & 12, 18 & 19 Rhagfyr.

Prisiau mynediad arferol hefyd i safle’r Gwaith Haearn ar y diwrnod i bob ymwelydd, archebwch eich tocynnau ar-lein ymlaen llaw (ni ellir ad-dalu tocynnau a brynwyd).

Cyrhaeddwch y Gwaith Haearn o leiaf 10 munud cyn eich sesiwn; mae amseriadau Groto Siôn Corn yn fras ac efallai y bydd gofyn i chi aros i’ch sesiwn ddechrau. Bydd hyn yn ein helpu i sicrhau bod gan bob plentyn ddigon o amser i drafod ei restr Nadolig gyda Siôn Corn!

Sut i archebu tocyn:

  • archebwch docyn mynediad safonol ar gyfer pob ymwelydd; gan gynnwys plant sy’n ymweld â Siôn Corn
  • aelodau – cadwch eich tocynnau mynediad am ddim a thalwch am gael mynediad i Groto Siôn Corn wrth gyrraedd
  • dewch â gorchudd wyneb, i’w wisgo ym mhob man dan do.

Am ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’n tîm gwasanaethau cwsmeriaid 

Ffôn: 03000 252239        E-bost:cadw@pti.cymru

I holi am fynediad i’r safle, gan gynnwys parcio i’r anabl – cysylltwch â’n tîm ar y safle

Ffôn: 01495 792615    E-bost:BlaenavonIronworks@llyw.cymru

Defnyddiwch y meysydd Dewis Dyddiad a Dewis Amser i sgrolio drwy’r holl sesiynau sydd ar gael; bydd math a nifer y tocynnau sydd ar gael yn ymddangos ar ôl ichi ddewis eich dyddiad a’ch amser.

Aelodau Cadw, Heritage England, Historic Scotland a phob rhaglen aelodaeth arall – cadwch eich tocynnau mynediad am ddim a thalwch am gael mynediad i Groto Siôn Corn wrth gyrraedd.