Coronafeirws

Oherwydd effeithiau’r Coronafeirws, ac mewn ymdrech i ddiogelu ein staff, yn anffodus rydym wedi penderfynu cau ein siop ar-lein dros dro.

Ymddiheurwn i'n hymwelwyr a'n haelodau am yr anghyfleustra hwn a byddwn yn ceisio sicrhau bod pawb yn cael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein cylchlythyr a’n gwefan.

Rydym yn gwerthfawrogi bod hwn yn gyfnod anodd i bawb ac rydym yn gwerthfawrogi’ch cefnogaeth barhaus i Cadw a'r cymorth y mae hyn yn ei ddarparu i gadw ein henebion yn ddiogel i ymwelwyr a'u diogelu a'u gwarchod yn briodol.

Tîm Cadw

Mae eich data mewn dwylo diogel

Bydd y wybodaeth bersonol yr ydym yn ei gasglu yn cael ei brosesu i weinyddu eich cytundeb aelodaeth. Ni fydd Cadw yn ei ddefnyddio at unrhyw bwrpas arall. Bydd eich data yn cael ei gadw am hyd eich aelodaeth ac am 12 mis wedi iddo ddod i ben.