10 Hydref 2019

Dysgu: Darganfod Owain Glyndŵr - Caernarfon

Amser 10.00
Lleoliad Castell Caernarfon

Dewch i gwrdd ag un o gefnogwyr Owain, a fydd yn eich tywys gydag arbenigedd drwy stori Owain. Cewch eich gwahodd i ymuno â’r achos a lledaenu’r gair, wrth gymryd rôl bardd, gan alluogi’r rhai hynny sy’n cymryd rhan i adeiladu cronfa o wybodaeth a’i chyfathrebu a’i defnyddio’n effeithiol ynglŷn â chyfnod Owain Glyndŵr. 

Dysgu: Darganfod Owain Glyndŵr - Caernarfon
£0.00
Mae eich data mewn dwylo diogel

Bydd y wybodaeth bersonol yr ydym yn ei gasglu yn cael ei brosesu i weinyddu eich cytundeb aelodaeth. Ni fydd Cadw yn ei ddefnyddio at unrhyw bwrpas arall. Bydd eich data yn cael ei gadw am hyd eich aelodaeth ac am 12 mis wedi iddo ddod i ben.