29 Mehefin 2019

Peintio a Phrosecco

Amser 2pm-4pm
Lleoliad Castell Cas-gwent

Cydiwch yn eich paent a phrosecco!

 

Gan ddilyn ôl troed arlunwyr fel JMW Turner, cewch greu campwaith hanesyddol gyda wydraid o brosecco pefriog.

 

Bydd Brushes and Bubbles yn eich tywys cam-wrth-gam wrth i chi beintio eich campwaith o fewn muriau Castell Cas-gwent. Cewch fynd â’ch darlun adref ar ddiwedd y sesiwn. Dyna fydd prynhawn gwerth chweil! 

 

Telerau ac Amodau

- Rhaid archebu tocynnau ymlaen llaw.

 

- Bydd diodydd di-alcohol ar gael.

 

- Mae tocynnau'n costio £35 y person am fynediad safonol, a £31.50 i aelodau Cadw.

 

- Mae lle ar gyfer 15 person ymhob sesiwn ac mae angen tocyn unigol ar gyfer pob person sy'n cymryd rhan.

 

- Rhaid i blant dan 15 fod yng nghwmni oedolyn bob amser, gydag un oedolyn i bob plentyn yn bresennol.

 

- Rhoddir ad-daliadau am docynnau a ganslwyd hyd at 48 awr cyn pob digwyddiad.

 

- Bydd Prosecco a diodydd di-alcohol ar gael yn y digwyddiad hwn. Rhowch wybod i ni o flaen llaw am unrhyw alergeddau neu ofynion eraill cyn i chi gyrraedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Rhaid archebu tocynnau ymlaen llaw. Bydd diodydd di-alcohol ar gael.

Dyddiadau pellach ar gael. Gweler y brif dudalen docynnau am fwy o wybodaeth.

Nodwch - ni fydd mynediad i gadeiriau olwyn ar gael ar gyfer y digwyddiad hwn.

Am unrhyw ymholiadau, e-bostiwch: cadw@equinox.wales

Safonol
£35.00
Aelodau Cadw
£31.50
Mae eich data mewn dwylo diogel

Bydd y wybodaeth bersonol yr ydym yn ei gasglu yn cael ei brosesu i weinyddu eich cytundeb aelodaeth. Ni fydd Cadw yn ei ddefnyddio at unrhyw bwrpas arall. Bydd eich data yn cael ei gadw am hyd eich aelodaeth ac am 12 mis wedi iddo ddod i ben.