7 Gorffennaf 2019

Hanes ar Olwynion

Amser 10am - 2pm
Lleoliad Castell Coch

Beth am bedalu drwy hanes ym mis Gorffennaf a darganfod gwaddol teulu Bute?  

 

Byddwch yn dilyn arweinydd ar daith dywys o ganol Caerdydd i Gastell Coch gan fwynhau cipolwg o’r gorffennol a safleoedd diddorol ar y ffordd. Ond nid dyna fydd diwedd eich taith.  

 

Ar ôl cyrraedd, bydd un o dywyswyr Cadw yn ein arwain o amgylch y safle cyn i chi neidio ar eich beic i ddychwelyd i’r man cychwyn.   

 

Telerau ac Amodau

- Mae tocynnau'n costio £15 y person am fynediad safonol, £ 13.50 i aelodau Cadw, £10 i blant 6-15 oed ac maent yn rhad ac am ddim* i blant dan 6 oed. Mae prisiau tocynnau yn cynnwys taith dywys ar ôl cyrraedd.

 

- Mae'r teithiau beicio wedi'u cyfyngu i 10 lle i bob sesiwn ac mae angen tocyn unigol ar gyfer pob person sy'n cymryd rhan.

 

- Rhaid i westeion hysbysu Cadw tra’n prynu tocynnau os oes angen beic rhent. Yna, bydd Cadw yn darparu cod drwy e-bost er mwyn i gyfranogwyr ei fewnbynnu ar ap Nextbike.  Bydd angen casglu’r beic o orsaf Nextbike Llandaff Fields ym Mhontcanna (gorsaf 8325) cyn i’r ddigwyddiad gychwyn.

 

- Rhoddir ad-daliadau am docynnau a ganslwyd hyd at 48 awr cyn pob digwyddiad.

*£1 ffi archebu

Gwybodaeth Ychwanegol

Rhaid archebu tocynnau ymlaen llaw. Cynghorir ymwelwyr i ddod â'u beiciau eu hunain ond bydd Nextbikes ar gael ar gais.

Bydd Nextbikes am ddim i’w rhentu ond bydd cost bychan ar ôl dwy awr.*

Cwrdd 10am yn Pedal Power, ar bwys Dogo Street, Caerdydd, CF119JJ.

Dyddiadau pellach ar gael. Gweler y brif dudalen doccynau am fwy o wybodaeth. 

Am unrhyw ymholiadau, e-bostiwch cadw@equinox.wales

*£1 ffi archebu

Oedolion
£15.00
Aelodau Cadw
£13.50
Plant 6-15
£10.00
Plant dan 6 oed (ffi archebu)
£1.00
icon
Dewch yn ôl dro ar ôl tro i Fwynhau fel Teulu
Mae eich data mewn dwylo diogel

Bydd y wybodaeth bersonol yr ydym yn ei gasglu yn cael ei brosesu i weinyddu eich cytundeb aelodaeth. Ni fydd Cadw yn ei ddefnyddio at unrhyw bwrpas arall. Bydd eich data yn cael ei gadw am hyd eich aelodaeth ac am 12 mis wedi iddo ddod i ben.