13 Gorffennaf 2019

Bybls a Blodau

Amser 6pm - 9pm
Lleoliad Plas Mawr

Mae coronau o flodau i’w gweld yn aml mewn priodasau modern a gwyliau cerddoriaeth – ond oeddech chi’n gwybod bod y creadigaethau cain hyn yn cael eu gwisgo ers canrifoedd i nodi cariad a dathlu?

 

Flynyddoedd yn ôl, byddai blodau a dail tymhorol yn cael eu defnyddio i greu coronau ag ystyron arbennig – roedd llygad y dydd yn golygu diniweidrwydd, er enghraifft, ac roedd myrtwydd, oedd yn cael eu cario yn nhusw priodferch Gymreig, yn golygu cariad.  

 

Yr haf hwn, caiff pobl sydd wrth eu boddau â blodau greu coronau o flodau mewn un o ddwy sesiwn gyda’r nos ym Mhlas Mawr - tŷ tref Tuduraidd trawiadol yng Nghonwy.

 

Gan ddefnyddio blodau ffres, tymhorol wedi eu hysbrydoli gan hanes Cymru, caiff pobl sy’n dod i’r digwyddiadau ‘Bybls a Blodau’ eu tywys drwy’r broses greadigol tra’n mwynhau gwydraid (neu ddau) o bybls!

 

Hefyd, caiff ymwelwyr fynd ar daith dywys o gwmpas y tŷ hanesyddol hynod ddiddorol hwn ar ôl yr  oriau agor arferol. 

 

Cynhelir y gweithdy gan Ivy Pip & Rose — stiwdio cynllunio blodau a sefydlwyd yn 2013 gan Rebecca Eyre. Yn Llundain y dechreuodd Ivy Pip & Rose i ddechrau cyn adleoli i’r gogledd yn 2015, ble magwyd Rebecca. Trefnwyr blodau priodasau ydyn nhw’n bennaf, ac mae arddull y stiwdio yn un hamddenol a rhyfeddol, yn llawn ysbrydoliaeth gan flodau a ffawna Cymru a thu hwnt.

 

 

Telerau ac Amodau

- Mae tocynnau'n costio £35 am fynediad safonol a £ 31.50 i aelodau Cadw. 

 

- Mae hyn yn cynnwys mynediad am ddim i'r safle a thaith dywys. 

- Mae'r gweithdai yn gyfyngedig i 10 lle i bob sesiwn ac mae angen tocyn unigol ar gyfer pob person sy'n cymryd rhan.

 

- Rhaid i blant dan 15 fod yng nghwmni oedolyn bob amser, gydag un oedolyn i bob plentyn yn bresennol.

 

-Ni chaiff tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn eu had-dalu, oni bai eu bod yn cael eu canslo gan Cadw.

 

- Bydd prosecco a diodydd di-alcohol ar gael yn y digwyddiad hwn. Rhowch wybod i ni o flaen llaw am unrhyw alergeddau neu ofynion eraill cyn i chi gyrraedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Rhaid archebu tocynnau o flaen llaw. Bydd diodydd di-alcohol ar gael.

Dyddiadau pellach ar gael. Gwler y brif dudalen docynnau am fwy o wybodaeth.

Am unrhyw ymholiadau, e-bostiwch cadw@equinox.wales

Safonol
£35.00
Aelodau Cadw
£31.50
Mae eich data mewn dwylo diogel

Bydd y wybodaeth bersonol yr ydym yn ei gasglu yn cael ei brosesu i weinyddu eich cytundeb aelodaeth. Ni fydd Cadw yn ei ddefnyddio at unrhyw bwrpas arall. Bydd eich data yn cael ei gadw am hyd eich aelodaeth ac am 12 mis wedi iddo ddod i ben.