6 Gorffennaf 2019

Bybls a Blodau

Amser 2pm - 4.30pm
Lleoliad Castell Oxwich

Dyma’r ffordd ddelfrydol i baratoi ar gyfer tymor y gwyliau – dewch i fwynhau prynhawn ymlaciol yn creu coron neu dorch hardd o flodau gan ddefnyddio blodau’r haf yng Nghastell Oxwich.

 

Telerau ac Amodau

- Mae tocynnau'n costio £35 am fynediad safonol a £ 31.50 i aelodau Cadw. Rhaid i bob person sy'n dod gyda chi dalu mynediad os nad oes ganddynt docyn ar gyfer y digwyddiad.

 

- Mae'r gweithdai yn gyfyngedig i 10 lle i bob sesiwn ac mae angen tocyn unigol ar gyfer pob person sy'n cymryd rhan.

 

- Rhaid i blant dan 15 fod yng nghwmni oedolyn bob amser, gydag un oedolyn i bob plentyn yn bresennol.

 

-Ni chaiff tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn eu had-dalu, oni bai eu bod yn cael eu canslo gan Cadw.

 

 

- Bydd prosecco a diodydd di-alcohol ar gael yn y digwyddiad hwn. Rhowch wybod i ni o flaen llaw am unrhyw alergeddau neu ofynion eraill cyn i chi gyrraedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Rhaid archebu tocynnau o flaen llaw. Bydd diodydd di-alcohol ar gael.

Dyddiadau pellach ar gael. Gweler y brif dudalen docynnau am fwy o wybodaeth.

Am unrhyw ymholiadau, e-bostiwch: cadw@equinox.wales

Safonol
£35.00
Aelodau Cadw
£31.50
icon
Dewch yn ôl dro ar ôl tro i Fwynhau fel Teulu
Mae eich data mewn dwylo diogel

Bydd y wybodaeth bersonol yr ydym yn ei gasglu yn cael ei brosesu i weinyddu eich cytundeb aelodaeth. Ni fydd Cadw yn ei ddefnyddio at unrhyw bwrpas arall. Bydd eich data yn cael ei gadw am hyd eich aelodaeth ac am 12 mis wedi iddo ddod i ben.