27 Hydref 2019

Awyr Dywyll Cestyll a Chytserau - Abaty Glyn y Groes

Amser 19:00 - 21:30
Lleoliad Abaty Glyn y Groes

Ymunwch â ni am noson o syllu ar y sêr a hanes y gyda Rhys Mwyn a Swyddog Awyr Dywyll Parc Cenedlaethol Eryri. Dysgwch am sut y gwnaeth y sêr helpu i lunio hanes Cymru a rhoi cynnig ar ddefnyddio ein telesgopau.*

Gwybodaeth Ychwanegol

Cynghorir pawb sy’n dod i’r digwyddiad i wisgo dillad cynnes ac esgidiau addas, a dod â thortsh a blanced hefyd. Mae’r sesiynau’n addas i rai sy’n 12 oed a hŷn.

Byddwch yn barod i aros: dewch â rhywbeth i eistedd neu orwedd arno.

*Sylwch y bydd y digwyddiad hwn yn dal i fynd ymlaen os yw'n gymylog, gan y bydd Rhys Mwyn yn dal i roi sgwrs ar hanes a'r sêr.

Awyr Dywyll - Cestyll a Chytserau - Abaty Glyn y Groes - Tocyn Oedolyn
£10.00
Awyr Dywyll - Cestyll a Chytserau - Abaty Glyn y Groes - Tocyn Consesiwn
£8.00
Mae eich data mewn dwylo diogel

Bydd y wybodaeth bersonol yr ydym yn ei gasglu yn cael ei brosesu i weinyddu eich cytundeb aelodaeth. Ni fydd Cadw yn ei ddefnyddio at unrhyw bwrpas arall. Bydd eich data yn cael ei gadw am hyd eich aelodaeth ac am 12 mis wedi iddo ddod i ben.