7 Gorffennaf 2019

Cerddi yn y Castell

Amser 1.30pm - 4.30pm
Lleoliad Castell Harlech

Mae muriau Castell Harlech yn llawn chwedlau sy’n dyddio’n ôl gannoedd o flynyddoedd.

Eich tro chi fydd hi i greu’ch straeon eich hun wrth i’r bardd a’r darlledwr, Karen Owen, eich tywys drwy brynhawn o farddoniaeth.

Yn ystod y digwyddiad byddwch yn cael eich ysbrydoli gan stori Branwen - stori o obaith a thorcalon o gasgliad enwog llên gwerin Cymru, y Mabinogion.

Byddwch yn gorffen y prynhawn yn creu’ch darn eich hun dan arweiniad Karen, gan gymryd ysbrydoliaeth o’r lleoliad anhygoel a’r chwedl enwog.

 

Telerau ac Amodau

- Mae tocynnau'n costio £ 7 am fynediad safonol a £ 6.30 i aelodau Cadw.  Rhaid i bob person sy'n dod gyda chi dalu mynediad os nad oes ganddynt docyn ar gyfer y digwyddiad.

- Mae'r gweithdai yn gyfyngedig i 10 lle i bob sesiwn ac mae angen tocyn unigol ar gyfer pob person sy'n cymryd rhan.

- Rhaid i blant dan 15 fod yng nghwmni oedolyn bob amser, gydag un oedolyn i bob plentyn yn bresennol.

- Rhoddir ad-daliadau am docynnau a ganslwyd hyd at 48 awr cyn pob digwyddiad.

Gwybodaeth Ychwanegol

Rhaid archebu tocynnau o flaen llaw.

Safonol
£7.00
Aelodau Cadw
£6.30
icon
Dewch yn ôl dro ar ôl tro i Fwynhau fel Teulu
Mae eich data mewn dwylo diogel

Bydd y wybodaeth bersonol yr ydym yn ei gasglu yn cael ei brosesu i weinyddu eich cytundeb aelodaeth. Ni fydd Cadw yn ei ddefnyddio at unrhyw bwrpas arall. Bydd eich data yn cael ei gadw am hyd eich aelodaeth ac am 12 mis wedi iddo ddod i ben.